Loetelu töödest, mida siin meeleldi tehakse

Kirjastamine - ideest või käsikirjast saab raamat.

Toimetamine - enamikest tekstidest saab hea ja loetav tekst.

Reklaam- jm artiklid – hea ja loetava teksti saab ka heast mõttest.

Kujundamine - tellida võib raamatuid, brošüüre, erinevaid väiketrükiseid... Peaaegu kõike.

Tõlkimine - ise ei tee, aga meil on head koostööpartnerid.

Trükkimine - trükikoda meil endil pole, aga asjatundlikku vahendust pakume küll.

Raamatupidamine - väikefirma leiab meis hea partneri oma finantside ja maksuasjade korrashoidmiseks. Abi ka ettevõtete loomisel, liitmisel-lahutamisel ja likvideerimisel.

 

Hinnad on meil mõistlikud ja tähtajad arvestavad kliendi vajadusi. Andmed kontaktides.